Återrapportering och prisutdelning
 

Tävlingen avslutas kl 17:00

Fångstformuläret som delats ut på kaptensmötet ska då snarast lämnas in till ledningen, och eventuella bilder ska in i en dator.

Ta med kameran/mobilen med bilder vid detta tillfälle (OBS medtag sladd till enheten med USB port!)

Ca 18:00 samlas vi återigen på gemensam plats.


Kontrollant blir någon som ej är med och arrangerat tävlingen, alt någon tävlande som ej är med i topp 3.


Därefter kommer vi presentera topp 3, och tävlingen längsta fisk.


Iår kommer det bli en ren cashtävling, ev sponsorpriser blir en bonus.


Alla insatser i tävlingen går tebax som priser.

Vid 30 deltagande Team kommer prisbilden se ut ungefär så här:


Plats 1        30000 kr

Plats 2        2000 kr

Plats 3        1000 kr

Längsta fisk 5000 kr 


Någon ur deltagande Teams fiskare måste vara på plats vid denna ceremoni annars blir teamet automatisk diskade. (Vid speciella fall prövas diskningen av de utsedda domarna).


Ev. vinstskatt betalas av vinnaren